Rezistenta la permeabilitate a manusilor antichimice

Substanţa Mănuşi din
latex
Mănuşi din
cauciuc
nitrilic
Mănuşi din
cauciuc
policloroprenic
Mănuşi
din PVC
1,1,2-Triclorotrifloretan 1 1 5 2
1,2-Propandiol 6 6 6 6
1-Metoxi - 2-Propilacetat 1 3 2 2
1-Metoxi - 2-Propanol 1 3 2 2
1-Metil - 2-Pirolidonă 2 2 3 2
2-Mercaptoetanol 2 4 4 2
3-Hexanonă 0 0 1 1
4-Heptanonă 0 0 1 1
Acetonă 1 1 2 0
Acetonitril 1 1 1 0
Acrilonitril 3 6 2 1
Acid acetic 50% 4 6 6 6
Acid azotic 10% 6 6 6 6
Acid azotic 50% 5 4 5 5
Acid azotic concentrat > 70% 0 0 0 0
Acid boric 6 6 6 6
Acid cromic 50% 1 6 6 2
Acid cromosulfuric 10% 6 6 6 6
Acid cromosulfuric concentrat 1 4 4 3
Acid citric saturat 6 6 6 6
Acid clorhidric 10% 6 6 6 6
Acid clorhidric 37% 5 6 6 5
Acid fluorhidric 48% 4 3 6 4
Acid formic 10% 6 6 6 6
Acid formic 50% 4 4 6 4
Acid formic 98% 3 2 6 4
Acid fosforic concentrat 6 6 6 6
Acid oxalic saturat 6 6 6 6
Acid sulfuric 10% 6 6 6 6
Acid sulfuric 50% 5 5 5 5
Acid sulfuric 96% 3 3 5 4
Alcool butilic 3 6 6 2
Alcool izopropilic 0 6 5 2
Amoniac 10% 3 6 4 4
Benzen 0 1 1 1
Butanox M50 6 6 6 3
Benzină 0 4 2 4
Butilamină 0 1 1 1
Ciclohexanol 3 6 5 3
Ciclohexanonă 1 3 2 2
Ciclohexilamină 1 3 2 2
Clorbenzen 0 1 0 1
Cloroform 0 0 0 1
Dibutilamină 0 6 2 2
Diclormetan 0 0 0 0
Dietileter 0 2 1 0
Dietilftalat 6 6 6 6
Dimetilsulfat 1 4 2 3
Dimetilsulfoxid 4 3 6 3
Dioxan 1 1 2 1
Etanolamină 6 6 6 6
Etilamină 70% 2 2 3 1
Etilendiamină 4 2 5 2
Etilenglicol 6 6 6 6
Fenol 85% în apă 2 2 6 4
Formaldehidă 37% 1 6 6 4
Hexan 0 6 1 3
Hidroxid de calciu 6 6 6 6
Hidroxid de potasiu 6 6 6 6
Hidroxid de sodiu 6 6 6 6
Hipoclorit de sodiu 6 6 6 6
Izooctan 1 6 4 4
Metacrilat de metil 0 1 1 1
Metiletilcetonă 0 1 0 0

trimite
webdesign by SigmaNet ® 2016